ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อบุคลากร

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง/ผู้ประสานงาน อีเมล เบอร์ติดต่อ
นายสมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำลังคนอาชีวศึกษา - 0 2509 4913
นางสาวกนกวรรณ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำลังคนอาชีวศึกษา - 0 2026 5555 ต่อ 3337, 0 98824 6421
นายธนสิทธิ์ เข่งวา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำลังคนอาชีวศึกษา - 0 2026 5555 ต่อ 3335
นายพศิน อยู่อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำลังคนอาชีวศึกษา - 0 2026 5555 ต่อ 3336, 08 9491 3418
Loading
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม