รายละเอียด

สามารถค้นหารายชื่อนักศึกษาที่ยังบันทึกรายงานไม่ครบ ได้อย่างไร?

วิธีที่ 1

จากรูปมีรายชื่อที่ยังไม่ได้บันทึกการติดตาม 2 คน ให้คลิกที่ตัวเลข "2" เพื่อเป็นการกรองข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะที่ยังไม่ได้รายงานติดตาม ดังรูป


วิธีที่ 2

คลิกที่หัวคอลัมน์ "ภาวะการมีงานทำ" หรือ "วันที่แก้"  เพื่อเรียงข้อมูลจากน้อย -> มาก  ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป