ข่าวสาร

rss

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแนะแนว

Screenshot 2566-09-05 at 09.14.071.png

รับชม Video อบรมระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา และศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)

อบรมระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา และศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
cover_25660108_021954BB85D3C8-2281-4715-A700-23660EF83C12.jpg

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2565 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และถานกอบการ และตัวแทนชุมชนพื้นที่
cover_25660108_021129C5DDCA32-4B3E-491B-8130-BF816852820B.jpg

ส่งเสริมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และครูฝึกสถานกอบการ และตัวแทนชุมชนพื้นที่
image_2_25651104_10441310000001_22102709951081.jpg

โครงการ Fix It Center อาชีวะช่วยประชาชน

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นำโดย ผู้อำนวยการหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ดำเนิน'โครงการ Fix It Center อาชีวะช่วยประชาชน' ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายสมาน เมืองแก้ว ปลัดอำเภออวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หมู่บ้านท่าไผ่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก