ข่าวสาร

rss

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแนะแนว

Screenshot 2566-09-05 at 09.14.071.png

รับชม Video อบรมระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา และศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)

1. ภาพรวมของระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา และศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)

 

2. การใช้งานระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 

3. การใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)


Showing 0 CommentComments are closed.