รายละเอียด

แก้ไขรายงานการติดตาม หลังจากที่ส่งรายงานฯ แล้วได้หรือไม่?

แนวทางการดำเนินการ กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการติดตาม หลังจากที่ส่งรายงานแล้ว และอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้รายงานติดตามฯ (ยังไม่สิ้นสุดการติดตาม)

 1. แจ้ง "บุคลากรส่วนกลาง" เพื่อทำการคืนสถานะเพื่อให้แก้ไขข้อมูล 
  ส่วนกลางจะทำการอนุมัติให้แก้ไขข้อมูลได้ ดังรูป

   
 2. หลังจากได้รับอนุมัติให้แก้ไขแล้ว
  ทำการแก้ไขการติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ตามต้องการ ดังรูป

   
 3. รับรองรายงานพร้อม "ส่งรายงานการติดตาม
 4. สถานะจะรายงานการติดตามจะเปลี่ยนเป็น "รับรองรายงานแล้ว"