รายละเอียด

สามารถดูได้อย่างไรว่า บันทึกข้อมูลการติดตามฯ ครบแล้วหรือยัง?

การดูว่ากรอกข้อมูลการติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อ ของผู้สำเร็จการศึกษา ครบแล้วหรือยัง? สามารถดูสถานะการติดตามได้ที่หน้าจอ ดังรูป

จากรูป จะเห็นว่าจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 8 คน บันทึกการติดตามไปแล้ว 6 คน  และเหลือที่ยังไม่ได้ติดตาม 2 คน  (หากบันทึกผลการติดตามฯ ไม่ครบ จะไม่สามารถส่งรายงานได้)


 

และเมื่อบันทึกผลการติตดามฯ ครบตามจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ก็จะสามารถส่งรายงานได้ ดังรูป