รายละเอียด

ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร?

แนวทางปฏิบัติกรณีลืมรหัสผ่าน

ผู้ใช้งาน แนวทางปฏิบัติ
ผู้บริหารส่วนกลาง
 • แจ้ง "ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง" เพื่อทำการ Reset Password
ผู้บริหารสถานศึกษา
 • แจ้ง "ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา (ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)" เพื่อทำการ Reset Password หรือ
 • แจ้ง "ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง" เพื่อทำการ Reset Password
บุคลากรส่วนกลาง
 • แจ้งผู้ดูแลระบบ (System Admin) เพื่อทำการ Reset Password  หรือ
 • แจ้งผู้ใช้อื่นที่สิทธิ์เป็น "ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง" เพื่อทำการ Reset Password
ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา (ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)  หรือผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา
 • แจ้ง "ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง" เพื่อทำการ Reset Password
ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา (ครูแนะแนว/ครูทวิภาคี)
 • แจ้ง "ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา (ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)" เพื่อทำการ Reset Password หรือ
 • แจ้ง "ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง" เพื่อทำการ Reset Password
บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา
 • แจ้ง "ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง" เพื่อทำการ Reset Password

 

การเข้าสู่ระบบ และตั้งค่า Password ใหม่ (หลังจากได้รับการ Reset Password แล้ว)

 1. หลังจากได้รับการ Reset Passwrod เรียบร้อยแล้ว ที่หน้า Login ให้ป้อน​เฉพาะ Username ส่วน Password เป็นค่าว่าง แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"

   
 2. จากนั้นระบบจะให้ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Password) ใหม่

   
 3. คลิก "เข้าสู่ระบบติดตามภาวะการมีงานทำ" เพื่อ Login  เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่