รายละเอียด

สามารถตรวจสอบ หรือดูได้อย่างไรว่าได้ส่งรายงานการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว?

วิธีการตรวจสอบว่าได้ส่งรายงานการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถทำได้ดังนี้

 1. หลังรับรองและส่งรายงานการติดตามฯ แล้วสถานะการติดตาม จะเป็น "รับรองรายงานแล้ว" ดังรายละเอียด
  - หน้าจอการรับรองและส่งรายงานการติตดามฯ 


  - หน้าจอยืนยันการส่งรายงาน


  - ถ้าส่งรายงานเรียบร้อย สถานะการติดตามจะเป็น "รับรองรายงานแล้ว"  ดังรูป

   
 2. กรณีตรวจสอบในภายหลัง
  ท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการตรวจสอบสถานะการส่งรายงานได้ โดยไปที่เมนู "รับรองรายงานแล้ว" จะปรากฏรายงานที่ได้ทำการรับรองและส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสถานะการติดตามเป็น "รับรองรายงานแล้ว" ดังรูป