ข่าวสาร

rss

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแนะแนว

cover_25660108_021954BB85D3C8-2281-4715-A700-23660EF83C12.jpg

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2565 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และถานกอบการ และตัวแทนชุมชนพื้นที่
cover_25660108_021129C5DDCA32-4B3E-491B-8130-BF816852820B.jpg

ส่งเสริมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และครูฝึกสถานกอบการ และตัวแทนชุมชนพื้นที่