ข่าวสาร

rss

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแนะแนว

cover_25660108_021129C5DDCA32-4B3E-491B-8130-BF816852820B.jpg

ส่งเสริมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และครูฝึกสถานกอบการ และตัวแทนชุมชนพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร่วมผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับอาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่/จังหวัด ในการร่วมและวิพากย์จัดทำหลักสูตรทวิภาคี และเสริมการร่วมผลิตกำลังคนสอดคล้องอาชีวศึกษาและสถานประกอบการร่วมกัน โดยมี ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ภายใต้โครงการวิจัยกลยุทธ์เชิงรุกสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ที่1

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ที่2

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ที่3

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ที่4


Showing 0 CommentComments are closed.