ข่าวสาร

rss

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแนะแนว

cover_25660108_021954BB85D3C8-2281-4715-A700-23660EF83C12.jpg

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Introduction text.

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2565 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และถานกอบการ และตัวแทนชุมชนพื้นที่ เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (MOU) โดย ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ภายใต้โครงการวิจัยกลยุทธ์เชิงรุกสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ที่1

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ที่2

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ที่3

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ที่4

 

 


Showing 0 CommentComments are closed.